Consultancy

Consultancy

Een adviesbureau of consultancybureau is een bedrijf waar adviseurs in dienst zijn. Deze adviseurs worden ingehuurd door andere partijen om daar adviezen te geven. Dit kan zijn op technisch, organisatorisch, juridisch of financieel gebied.

Het verschil tussen een adviesbureau en een interim management of detacheringsbureau is dat adviseurs of consultants werken op project basis en een vooraf afgesproken concreet resultaat of oplossing opleveren. Interim management bureaus leveren tijdelijk personeel voor een veelal vooraf overeengekomen inspanning en periode. Veelal hebben deze interim managers ook een bepaalde (tijdelijke) lijnverantwoordelijkheid. Detacheringsbureau leveren (slimme) handjes die zich, onder leiding van de (gedelegeerde) opdrachtgever inspannen en werkzaamheden uitvoeren.
Bron: Wikipedia

Een consultant van elRi kan voor u optreden als adviseur.
Heeft u plannen tot uitbreiding (bijvoorbeeld een extra vestiging van uw bedrijf) en wilt u op alle lokaties toegang hebben tot dezelfde computeromgeving?
Denkt u er bijvoorbeeld over om een deel van de computeromgeving te gaan virtualiseren en wilt u hierbij ons advies?
Wilt u advies over hoe en waar u dit het beste kunt onderbrengen?
Neemt u dan contact met ons op.